Chương trình vay TPBank

Đóng tiền vay TPBank ở đâu?

Vay theo mức lương.

100 triệu
 • Có thẻ bảo hiểm y tế
 • Mức lương 3 triệu trở lên
 • Lãi suất từ 1.5 đến 1.8%% tháng
 • Không có nợ xấu tài chính

Vay theo hoá đơn tiện ích

50 triệu
 • Người vay là người đứng tên hoá đơn
 • Gồm: Điện, nước, internet, truyền hình cáp
 • Lãi suất từ 2.17% đến 2.68% tháng
 • Không có nợ xấu tài chính

Vay theo hợp đồng trả góp

30 triệu
 • Hợp đồng trả góp trên 06 tháng
 • Tổng số tiền góp không quá 3 triệu/ tháng
 • Lãi suất mặc định 2.89% tháng
 • Không có nợ xấu tài chính
5/5