Đăng ký kiểm tra CIC 5 năm [Bước 1/2]

Vui lòng hiểu rõ quy trình!

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN.

Khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin bên dưới. GNTC sẽ tiến hành liên hệ với bạn bằng Zalo.

THANH TOÁN TRƯỚC.

Chúng tôi chỉ kiểm tra CIC (nợ xấu 5 năm gần nhất) ngay sau khi khách hàng chuyển khoản thành công.

GỬI BÁO CÁO SAU.

Sau khi kiểm tra CIC, chúng tôi sẽ gửi File PDF lịch sử tín dụng, vì thể SĐT bắt buộc có Zalo.

Lưu ý.

5/5