Đăng ký vay theo lương Shinhan Bank

Form

Xin lưu ý.

  • Làm việc trên 3 tháng, có đóng bảo hiểm y tế.
  • Chưa từng chậm thanh toán dẫn đến nợ chú ý/ nợ xấu.

Mọi thông tin là hoàn toàn bảo mật. Xin đừng lo lắng!