Nợ xấu

Nợ xấu là hình phạt chặn vay tiền mặt hay mở thẻ tín dụng ngân hàng, các công ty tài chính tối thiểu 1 năm và cao nhất đến 5 năm. Hiện tại nợ xấu được chia thành các nhóm sau đây:

  • Nợ xấu nhóm 1
  • Nợ xấu nhóm 2
  • Nợ xấu nhóm 3
  • Nợ xấu nhóm 4
  • Nợ xấu nhóm 5

Bên cạnh đó, danh mục này hướng dẫn chi tiết về cách vay tiền khi bị nợ xấu tài chính, những kinh nghiệm để không vướn phải tín dụng này.

error: Bạn có biết DMCA ^.^