Vay Vốn

Vay vốn là chương trình mà ngân hàng hay tổ chức tài chính hỗ trợ khách hàng một nguồn vốn bằng tiền mặt. Tuỳ theo chương trình vay vốn ấy như thế nào và hiện tại ngân hàng nói chung đang áp dụng 2 cách thức vay tiền mặt dưới đây:

  • Vay tín chấp.
  • Vay thế chấp
  • Vay nhanh online.